DOA oprávnění

Nařízení, proti němuž lze z hlediska bezpečnosti těžko něco namítat, může být někým vnímáno jako důvod nežádoucích průtahů a zdlouhavých procesů.

Ať tak či onak, přidělením oprávnění v souladu s ustanoveními Part 21. lze na jedné straně zachovat úroveň bezpečnosti a na druhé straně snížit případná domnělá zpoždění.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo konstrukční oddělení společnosti Aeroservis potěšeno, že mu byla nedávno svěřena širší oprávnění, což vede k efektivnějším schopnostem souvisejícím s přípravou a plánováním letových zkoušek. Naše konstrukční oddělení je nyní v souladu s ustanoveními Part 21 oprávněno schvalovat letové podmínky, za kterých může být vydáno povolení k letu, a následně vydávat povolení k letu v situacích souvisejících s vývojovými a certifikačními zkouškami.

Toto je pro společnost Aeroservis významný milník, protože to dokládá úroveň vyspělosti, které oddělení projekce dosáhlo, a ukazuje pozitivní pohled, jakým EASA vnímá společnost Aeroservis. V praktičtější rovině lze navíc říci, že toto oprávnění umožní efektivnější přípravu a plánování letových zkoušek při zachování žádoucí úrovně bezpečnosti.

Odhodlání vede k dokonalosti.